Mint Yoga is providing yoga teacher training course with Spiritual yoga alliance .

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THIỆN MINH TÂM

Địa chỉ                         :    Padma Yoga
408- 4th floor, C building, Viet Duc complex, 39 Le Van Luong street, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam

Mã số thuế                   : 0107761945

Người đại diện            :           Bà Nguyễn Thị Minh Thu

Chức vụ                       :           Giám đốc

Điện thoại                    :           0982184101

Email: nguyenminhthu0110@gmail.com

WEB: http://mintcentre.com/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/mintyoga.centre/

 

Open chat
1
Hello
Share your query with us?